Wiskunde HAVO

cursus informatie

De wiskunde cursus bestaat uit twee drie uur durende lessen op de zaterdag en zondag. De examentraining bestaat uit het oefenen met HAVO CCVW examens van voorgaande jaren, waardoor studenten de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met het niveau van taal, de samenhang van vragen en de complexiteit van de vragen. Tijdens de examentraining is er dan ook ruimte voor feedback, wat van toegevoegde waarde is voor het leerproces van de studenten.  Beiden cursussen duren drie maanden, en examens vinden driemaal per jaar plaats; in april, juli en november.

De basiscursus behandelt het curriculum van HAVO 3, 4 en 5. 

Periode: mei t/m juli 2022, sept t/m dec 2022 en januari t/m april 2023. 

Voertaal: Nederlands

Leermethode: Klassikale en digitale lessen, huiswerkopdrachten en werkgroepen.

Boeken:  Getal en ruimte (Cursist moet zelf het boek kopen)

Toelatingseis: Intaketoets met een 5.5 afronden

Prijs*: 299 euro voor de cursus en 299 euro voor de examentraining.

* Indien studenten onvoldoende financiële middelen bezitten, of bij afwezigheid van een tegemoetkoming, en dit kunnen aantonen, is het mogelijk dat zij een gereduceerd tarief kunnen betalen. Studenten die in aanmerking komen voor het betalen van een gereduceerd tarief hoeven slechts 50% van het tarief te betalen. Indien studenten hiervoor in aanmerking komen, dienen zij vroegtijdig contact op te nemen met Edu4u via info@edu4u.nl.

Arrow-up