Vaktaal bètavakken

Naast basisvaardigheden is het ook van groot belang dat mensen een hoog niveau aan beroepsspecifieke vaardigheden bezitten. Deze vaardigheden spelen namelijk nog steeds een belangrijke factor voor werkgevers om sollicitanten aan te nemen. Alleen beroepsspecifieke vaardigheden zijn echter niet voldoende. Kwetsbare groepen, zoals nieuwkomers, hebben meer problemen met zich onderscheiden van andere sollicitanten om aangenomen te worden. Wij helpen de nieuwkomers daarom met het opbouwen van essentiële kennis voor het volgen van hoge opleidingen en het behalen van diploma’s die helpen bij het vinden van een goede baan. Vakken die bij ons worden gevolgd bereiden je voor op het CCVX examen. Dit zijn certificaten die je sneller toegang geven tot het hbo of de universiteit om zo sneller een bachelor opleiding te kunnen doen dan via het reguliere onderwijs. Zo willen wij helpen om de afstand tussen de kwetsbare groepen en de arbeidsmarkt te verkleinen.

  • Aanbod: wiskunde, scheikunde, biologie of natuurkunde op vwo niveau
  • Vereisten: minimaal B2 taalniveau
  • Cursusduur: drie weken
  • Studiebelasting (incl. zelfstudie): 28 uur
  • Studiemateriaal: eigen schoolmateriaal
  • Certificaat van deelname: ja
  • Kosten: 1000,- euro
Arrow-up