Vaktaal bètavakken

Naast basisvaardigheden is het ook van groot belang dat mensen een hoog niveau aan beroepsspecifieke vaardigheden bezitten. Deze vaardigheden spelen namelijk nog steeds een belangrijke factor voor werkgevers om sollicitanten aan te nemen. Alleen beroepsspecifieke vaardigheden zijn echter niet voldoende. Kwetsbare groepen, zoals nieuwkomers, hebben meer problemen met zich onderscheiden van andere sollicitanten om aangenomen te worden. Wij helpen de nieuwkomers daarom met het opbouwen van essentiële kennis voor het volgen van hoge opleidingen en het behalen van diploma’s die helpen bij het vinden van een goede baan.


Vakken die bij ons worden gevolgd bereiden je voor op de meeste toelatingeisen van hbo/universiteit. Zo willen wij helpen om de afstand tussen de kwetsbare groepen en de arbeidsmarkt te verkleinen. U mag twee vakken keizen welke belangrijk zijn voor je studie.

 • Aanbod: wiskunde, scheikunde, biologie of natuurkunde op vwo niveau (keuze uit twee vakken)
 • Vereisten: minimaal B1 taalniveau
 • Cursusduur: drie maanden (voorheen was het 3 weken. De cursus is verlengd op basis van feedback van cursisten)
 • Studiebelasting: 60 uur
 • Studiemateriaal: eigen schoolmateriaal
 • Certificaat van deelname: ja
 • Kosten: 1000,- euro
 
 
 In de volgende overzicht kunt u zien welke onderwerpen aan bod komen per vaktaal:

Wiskunde

 • Breuken wegwerken in breuken
 • Basisvaardigheden rekenen
 • Herleiden met merkwaardige producten
 • Breuken herleiden
 • Rekenen met wortels
 • Variabelen vrijmaken in gebroken formules
 • kwadratische vergelijkingen oplossen (drie manieren)

                1-Ontbinden in factoren

                  2- De abc-formule

                    3- X ^2 = c

 • kwadratische functies
 • Gebroken vergelijkingen
 • Lineaire vergelijkingen – Lineaire formules
 • Herleiden tot x² = getal
 • Buiten haakjes halen
 • Rekenen(Plussommen, Minsommen, Keersommen,

Deelsommen en staartdelingen Breuken) Zorg dat je kunt

rekenen met standaardfuncties

 • Functies, grafieken en vergelijkingen(dal- en bergparabool)
 • Afgeleide functie

Scheikunde

● Namen van zoveel mogelijk elementen
● Namen van ionen en hun ladingen
● begrippen Massagetal en atom nummer (protnen, electronen en
netronen)
● hydrofiel/ hydrofoob
● molverhoudingen
● molariteit
● verbranding
● isotoppen
● Elementen en verbindingen
● Zuivere stoffen en mengsels (Homogeen en Heterogeen)
● Scheidingsmethoden
● Soorten reacties (vorming, ontleding en verbranding)
● Koolwaterstoffen ( voornamelijk Alkanen)
● Chemisch rekenen
 Wet van massabehoud
 Massa- en volume percentage
 Massa, volume en concentratie

Natuurkunde
1. Afronden
2. Gronde
3. enheden
4. Eenparige rechtlijnige beweging
5. Versnelde beweging (snelheid en Versnelling of acceleratie)
6. Vallen (massa en zwaartekracht)
7. ( raaklijn- hoekjes methode )
8. Krachten Soorten
9. Luchtwrijving
10. Helling
11. Lichtjaar
12. Frequentie
13. Uitwijking
14. Schakelingen
15. Spanning,stroom en weerstand
16. Serieschakeling
17. Parallelschakeling
18. Arbeid
19. Behoud van energie
20. Vermogen
21. Rendement
22. Cirkelbeweging
23. Baansnelheid
24. Druk
25. Algemene gaswet
26. Warmte
27. Warmtetransport
28. Warmte Evenwicht
29. Spanning en rek

30. Moleculen en fasen
31. Dichtheid
32. Slingers

                      Biologie

Ademhalingsstelsel

Assimilatie en dissimilatie Bestuiving

Bloedsomloop

DNA

Eiwitsynthese

Erfelijkheid

Fotosynthese

Hormonen

Huid

Nieren

Verschil bacteriën, schimmels en virussen

Arrow-up