Scheikunde

 cursus informatie

Het vak scheikunde wordt door een significante hoeveelheid nieuwkomers als een ingewikkeld vak gezien, desalniettemin heeft Edu4u een slagingspercentage, voor het vak scheikunde, van ruim 80%!

De scheikunde cursus bestaat, evenals alle andere cursussen, uit twee drie uur durende lessen op de zaterdag en zondag. De examentraining bestaat uit het oefenen met CCVS examens van voorgaande jaren, waardoor studenten de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met het niveau van taal, de samenhang van vragen en de complexiteit van de vragen. Tijdens de examentraining is er dan ook ruimte voor feedback, wat van toegevoegde waarde is voor het leerproces van de studenten. Edu4u biedt twee niveau’s aan; de basiscursus en de intensieve cursus. Beiden cursussen duren drie maanden, en examens vinden driemaal per jaar plaats; in april, juli en november.

De basiscursus behandelt het curriculum van VWO 3 en 4 scheikunde en de intensieve cursus behandelt het curriculum van VWO 4, 5 en 6. Deze cursus is opgesplitst in het theoretische deel en de examentraining. 

Periode: mei t/m juli 2022, sept t/m dec 2022 en januari t/m april 2023. 

Voertaal: Nederlands

Leermethode: Klassikale en digitale lessen, huiswerkopdrachten en werkgroepen.

Boeken:  Chemie Overal (Cursist moet zelf het boek kopen)

Stof: VWO 3 en 4 (basiscursus), of VWO 4-6 (intensieve cursus)

Toelatingseis*: Intaketoets met een 5.5 afronden

Prijs**: 299 euro voor de cursus en 299 euro voor de examentraining.

* geldt alleen voor de aanmelding voor de intensieve cursus

** Indien studenten onvoldoende financiële middelen bezitten, of bij afwezigheid van een tegemoetkoming, en dit kunnen aantonen, is het mogelijk dat zij een gereduceerd tarief betalen. Studenten die in aanmerking komen voor het betalen van een gereduceerd tarief hoeven slechts 50% van het tarief te betalen. Indien studenten hiervoor in aanmerking komen, dienen zij vroegtijdig contact op te nemen met Edu4u via info@edu4u.nl.

Arrow-up